شنبه, ارديبهشت 18, 1389 01:00:00 ق.ظ

 لطفاً حدود عرضی و جغرافیائی ولایت مطلقۀ فقیه را بیان فرمائید؟

 

 

پاسخ

 ولايت فقيه در هر زمان و مکاني که احتمال عقلايي تاثير مي دهد واجب است که اعمال ولايت نمايد.

برای ارسال نظر باید در سایت وارد شوید.