پنجشنبه, دی 15, 1390 10:25:00 ق.ظ

فرارسیدن رحلت جانگداز امام امت حضرت روح الله (سلام الله علیه) را محضر امام عصر (اروحنا لتراب مقدمه الفداء) ومحضر شما تسلیت میگوئیم. انشـــــاءالله بتوانیم ازأخلص پیروان این فقیه و عالم امت باشیم

بنـــــده چنـــــد سؤال درمورد اجتهـــــاد و تقلیـــــد دارم و امیدوارم به سراحت و در زودترین فُرصت پاسخ دهیــــــد

یه تشخیض حضرتعالی مجتـــــــهد أعلم در حال حاضر کیست؟ آیا درست است که امروزه أعلمیت منحصر به چند مجتهد است؟

آیا شرط مجتهد بودن یک مرجع قهراً این میباشد که مجتهدین دیگر شهادت به مجتهد بودنش بدهند و یا کافیست که خودش رساله چاپ کرده و خودرا مجتهد تلقّی کند؟

منتظر پاسخ سریع شما هستم. و ازمحضر شما التماس دعــــاء خیر دارم و آخر دعوانا ان یعجل الله فی فرج مولانا المنتظر (عج) و ان یجعلنا من موالیهِ و من المستشهدین بین یدیه

از خدای منان برای شمــــا طول عمر مسئلت مینمایم

خــــــدا حافظ و ناصرتان باد

 

 

پاسخ

الف. کلمه اعلم صیغه تفضیل است یعنی کسی که ملاتر از همه است. و طبیعتا و اکثرا یک نفر در عمل میبايست که اعلمیت پیدا کند .خیلی به ندرت پیدا میشود کسی از همه ملاتر باشد . خیلی به ندرت پیدا میشود که دو یا چند نفر تساوی در علم داشته باشند و آن وقت است که اعلمیت در چند نفر مطرح میشوند. که این دو یا چند نفر از دیگران برترند ولی خود مساویند.
ب. تشخیص این مساله و منحصر کردن در یک نفر یبسیار دشوار است و در صورت عدم وقوف بر شخص اعلم تخییر است وبه قول بعضی احتیاط باید کرد. ولی در حال حاضر در اهل فضل شایع است که اقای سیستانی اعلم میباشند و به این شیاع از نظر شرعی باید ترتیب اثر داد چون یکی از طرق تعیین اعلم شیاع است.

برای ارسال نظر باید در سایت وارد شوید.