به منظور بهره مندي کليه شيفتگان راه حق و حقيقت از چشمه زلال معارف دين مبين اسلام از زبان حضرت آيت الله سيد رضي شيرازي(دام ظله)، بخش پرسش و پاسخ اين پايگاه راه اندازي شده است