جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

در آن زمان نجف ملا زیاد داشت، اما صدام،روحانيت و مرجعيت شيعة نجف را تضعيف كرد. صدام مي‌دانست كه اگر مرجعيت شيعه در عراق باشد، پايگاه ايران خواهد بود و اصلاً علّت مبارزه صدام با روحانيت شيعه در عراق همين بود. چون مرجعيت شيعه در عراق چند فايده دارد: اولاً پايگاه ايران در عراق است. شما توجه بفرمائيد از شيخ انصاري تا زمان ما، آقا سيّد ابوالحسن و آقاي سيّد محسن حكيم، اينها نه فقط پايگاه تشيع (چون ايران پايگاه تشيع است) بلكه پايگاه ايران بودند و ازاین جهت مرجعيت بايد در نجف هم باشد و منحصر به قم نباشد. اين اشتباه است كه مرجعيت را منحصر به قم كنند، به نفع ايران است كه مرجعيت در نجف باشد.