جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 

اين شرح، به نظر من، دو ويژگي مهم دارد:
1. جامع است؛ يعني همة منظومه را دربر دارد، حتي فلكيات و طبيعيات و اخلاقيات. چون، نوعاً، اين سه بخش را تدريس نمي‌كنند و از حواشي كه بگذريم، شرح فارسي جامع منظومه خيلي كم است. به عقيده من اگر كسي خواسته باشد، فلسفه بخواند، بايد اين بخشها راهم ببيند؛ زيرا اصطلاحاتي در فلسفه به كار مي‌رود كه برگرفته از همين بخشهاست و انسان ناآشنا به اين اصطلاحات را دچار مشكل مي‌كند.

2. خودآموز است؛ زيرا روش تدريس من به گونه‌اي بوده است كه اول مطالب متن را توضيح داده‌ام و بعد آن را، جزء به جزء، تطبيق و تشريح كرده‌ام، به طوري كه به معناي واقعي كلمه، خودآموز است و شخص نياز به استاد ندارد