جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 

 مرحوم آيت‌الله آقاميرزا احمد آشتياني. تا آنجا كه من اطلاع دارم، خصوصيت ايشان، غير از زهد و تقوا، تأليفات بسيار ايشان است. از همان ابتداي تحصيل، مقيّد بوده است آنچه را فرامي‌گيرد، بنويسد.
روزي، آيت‌الله آقا ميرزا باقر آشتياني، قدس‌سره، نوشته‌هاي ايشان را به من نشان داد. به اندازة يك كارتن مي‌شد. البته حاشية مرحوم آقارضا قمشه‌اي به اسفارهم، در بين آنها بود كه متأسفانه بعداً، مفقود شده است. ايشان، علاوه بر معقول و منقول، طب قديم را خوب مي‌دانست. رياضي، در حدّ لازم، بلد بود. نكته‌اي كه هم دربارة ايشان است و هم دربارة مرحوم آملي، اين است كه :

اين بزرگان، با اين كه فيلسوف بودند، ولي خودشان را دربست در اختيار افكار فلسفي قرار ندادند.