جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

بنده بين النورين بودم؛ از آقاي بهبهاني پيغام براي آيت الله كاشاني و از ايشان پيغام براي آقاي بهبهاني مي‌بردم. آقاي بهبهاني به من فرمودند: برو به اين سيد (آيت الله كاشاني) بگو اگر فردا (كه در ميدان ارك مي‌خواهيد اجتماع و اعتراض كنيد) آدم كشته شود چه مي‌شود؟ پيغام را رساندم. فرمودند: اگر در راه خدا كشته شويم، مانعي دارد؟