نسبت فلسفه و دین 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 در مورد فلسفه و فلاسفه چون فلاسفه در دو بخش وسيع تقسيم مي‌شوند، فلاسفة مشاء و فلاسفة اشراق. و البته در اين ميان يك فلسفة ديگري به وجود آمد به نام حكمت متعاليه كه تلفيقي است بين مشاء و اشراق و دين و شرع و قرآن و اسلام و عرفان، تمام اينها كه به نام حكمت متعاليه است كه اين مبتكرش مرحوم ملا صدراست. دربارة فلسفة مشاء‌ كه آيا با دين تطابق دارد يا ندارد، بيشتر افرادي كه معتقد هستند و متدين هستند، اگر به فلسفه تمايلي داشته باشند، به فلسفة مشاء تمايل دارند. مي‌گويند كه در فلسفة مشاء‌ اگر انحرافي باشد انحرافاتش كمتر است تا فلسفة اشراق يا حكمت متعاليه، لذا معروف بود كه مرحوم آقاي طباطبايي در قم ايشان اسفار مي‌گفتند و آقاي بروجردي پيغام داده بودند براي ايشان كه شما اسفار نگوييد و شفاء بگوييد. حالا نظر آقاي بروجردي هم همين بود كه در اسفار بحثهايي هست كه يك مقداري قدري ممكن است با ظواهر دين ممكن است فكر كنند كه مخالف باشد. مثلاً در مسألة وحدت وجود كه مرحوم آخوند قائل به وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است، البته از نظر آخوند؛ اصلاً اين عين دين است و مخّ دين و توحيد است.

ادامه مطلب...
 

توصیه هایی به حوزه های علمیه و طلاب 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
 
از چيزهايي كه براي من خيلي نگران كننده است، پايين آمدن سطح علمي حوزه‌هاست. كافي است شما مقايسه كنيد حوزه‌هاي : تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، قم و ... را با سي سال پيش، خواهيد فهميد كه از نظر كيفي و محتوا، سير نزولي داشته‌ايم. اكنون از حوزة نجف، با آن سابقه طولاني، چيزي نمانده است.
بحق مي‌توان گفت: امروز، علوم اسلامي غريب هستند. فقه، تفسير، كلام، عرفان، فلسفه، تاريخ و ... در غربت به سر مي‌برند. از آن طرف، جهان تشنة حقايق و منتظر ارائه اسلام.
 
ادامه مطلب...
 

ارتباط با عالم غیب 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
 
شيخ الرئيس در نمت آخر اشارات اسرار الآيات در آنجا براي امكان ارتباط انسان با عالم غيب استدلال به خوابهاي راست مي‌كند. حالا كيفيت استدلال اين است، البته او نمي‌گويد ولي بايد كيفيت استدلال اين باشد كه عرض مي‌كنم. من كه در رختخواب خوابيده‌ام و مقيّد به اين زمان و اين مكان هستم،‌ چگونه مي‌شود كه من از يك حقيقتي كه در آينده واقع مي‌شود به چه صورت من ارتباط پيدا مي‌كنم واطلاع پيدا مي‌كنم؟ توجيهش چيست؟

 يك مثال بزنم برايتان چند تا خواب زنده را

ادامه مطلب...
 

نظر استاد پیرامون کتاب شرح منظومه 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 اين شرح، به نظر من، دو ويژگي مهم دارد:

1. جامع است.

2. خودآموز است.

ادامه مطلب...
 

منابع نظریات آخوند ملا صدرا 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

يادم هست: از مرحوم آقا سيد محمد بهبهاني، طاب‌ ثراه، كتاب اسفاري را به امانت گرفتم كه در حواشي آن كتاب، مصادر و منابعي كه مرحوم آخوند ملاصدرا از آنها طلب گرفته بود، مشخص شده بود. اين خيلي چيز خوبي بود. متأسفانه اين كتاب، با ديگر كتابهاي آن مرحوم، به فروش رفته است و خبري از آن نيست.

ادامه مطلب...