سال 1336 سال 1347 سال 1347 سال 1367 سال 1386 سال 1385 در مسجد شفا مجلس عزای حسینی؛ محرم ۱۳۹۳به همراه آيت الله کاشاني کنفرانس بيت المقدس 1339 کنفرانس بيت المقدس 1339 کنفرانس بيت المقدس 1339


در حلقه ي دوستان در حلقه ي دوستان در حلقه ي دوستان در حلقه ي دوستان در حلقه ي دوستان آیات شیرازی و سید مهدی خلخالی - مشهد 1391مراسم کلنگ زني مسجد شهرک غرب مراسم کلنگ زني مسجد شهرک غربدر مسجد شفا 1374 در مسجد شفا 1382 در مسجد شفا 1386 در مسجد شفا 1386مجمع قرآن و عترت - رمضان 1391 در جمع جوانان مجمع قرآن و عترت؛ رمضان ۱۳۹۳ در جمع جوانان مجمع قرآن و عترت؛ رمضان ۱۳۹۳سفر به هندوستان 1374 سفر به هندوستان 1374 سفر به هندوستان 1374 سفر به هندوستان 1374 در جمع شيعيان هند در جمع شيعيان هند سخنراني در جمع شيعيان هند سخنراني در جمع شيعيان هند تاج محل ملاقات با شيعيان هندديدار با شيعيان در مسجد امام علي (ع)- شهر مارنئولي- گرجستان-1388 ديدار با طلاب در مدرسه امام رضا (ع)- شهر مارنئولي- گرجستان-1388 کلنگ زني طرح توسعه مدرسه امام رضا (ع)- شهر مارنئولي- گرجستان-1388صفحه 1 از 2 1 2 > >>