تصاویر حضرت آیت الله سید رضی شیرازی

تصاویر قدیمی

در سرزمین وحی

در حلقه ی دوستان

مراسم کلنگ زنی مسجد شهرک غرب

در مسجد شفا

مجمع قرآن و عترت

سفر به هندوستان – ۱۳۷۴

سفر گرجستان – ۱۳۸۸

تصاویر بزرگداشت حضرت آیت الله سیّد رضی شیرازی (دامت ایام برکاته الشریفه) توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی