دروس شرح منظومه

دروس شرح منظومه

دروس شرح منظومه برای دسترسی راحت‌تر علاقمندان به این کتاب پر‌ارج درسایت بارگذاری شد. این دروس در ۴۰۰ جلسه توسط حکیم متاله حضرت آیت الله سید رضی شیرازی با بیانی شیوا و رسا برای علاقمندان به حکمت و فلسفه اسلامی گفته شده است. در حال حاضر ۲۰۰ جلسه از مجموع جلسات در سایت بارگذاری شده است وان‌شاءالله باقی جلسات نیز به زودی در سایت قرار می گیرد.

جلسات ۱ الی ۱۰۰/ جلسات ۱۰۱ الی ۲۰۰