خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / حیات علمی / برنامه تدریس ها

برنامه تدریس ها


روز
 صبح ۷تا ۷:۴۰  صبح ۸تا ۸:۴۰ ۴ عصر
شنبه
اسفار جلد ۸
یکشنبه اسفار جلد ۱ اسفار جلد ۸ بدایه
دوشنبه فوائد الاصول منظومه
سه شنبه فوائد الاصول اسفار جلد۱
چهارشنبه قواعد الفقهیه منظومه بدایه
پنج شنبه قواعد الفقهیه نهایه الحکمه