یادم هست: از مرحوم آقا سید محمد بهبهانی، طاب‌ ثراه، کتاب اسفاری را به امانت گرفتم که در حواشی آن کتاب، مصادر و منابعی که مرحوم آخوند ملاصدرا از آنها طلب گرفته بود، مشخص شده بود. این خیلی چیز خوبی بود. متأسفانه این کتاب، با دیگر کتابهای آن مرحوم، به فروش رفته است و خبری از آن نیست.

معلوم نیست که مرحوم آخوند، از منابع مختلفی مطلب نقل کرده است. سی سال قبل، مباحثه اسفار داشتم. بحث حرکت بود. در کتابخانه مدرسه مروی، برای اولین بار، به مباحث شرقیه برخورد کردم. در آن جا دیدم اکثر مطالب، مربوط به حرکت را مرحوم آخوند از این کتاب نقل کرده است، با همان عبارات! البته ابتکارات ملاصدرا در فلسفه و افکار خاص او بسیار است. این ابتکارات، اصل و اساس فلسفه اسلامی را تشکیل می‌دهد و نباید مورد غفلت واقع شود. نقل از کتب اسلاف، دأب و دَیْدَن اکثر مولفین و مصنفین است و چیز تازه‌ای نیست.