این شرح، به نظر من، دو ویژگی مهم دارد:
۱٫ جامع است؛ یعنی همه منظومه را دربر دارد، حتی فلکیات و طبیعیات و اخلاقیات. چون، نوعاً، این سه بخش را تدریس نمی‌کنند و از حواشی که بگذریم، شرح فارسی جامع منظومه خیلی کم است. به عقیده من اگر کسی خواسته باشد، فلسفه بخواند، باید این بخشها راهم ببیند؛ زیرا اصطلاحاتی در فلسفه به کار می‌رود که برگرفته از همین بخشهاست و انسان ناآشنا به این اصطلاحات را دچار مشکل می‌کند.

۲٫ خودآموز است؛ زیرا روش تدریس من به گونه‌ای بوده است که اول مطالب متن را توضیح داده‌ام و بعد آن را، جزء به جزء، تطبیق و تشریح کرده‌ام، به طوری که به معنای واقعی کلمه، خودآموز است و شخص نیاز به استاد ندارد