درباره admin

این نویسنده هنوز اطلاعاتی درباره خود ثبت نکرده است.
admin تا کنون 64 مطلب مفید در سایت ثبت کرده است.

مطالب توسط

دروس شرح منظومه

دروس شرح منظومه دروس شرح منظومه برای دسترسی راحت‌تر علاقمندان به این کتاب پر‌ارج درسایت بارگذاری شد. این دروس در ۴۰۰ جلسه توسط حکیم متاله حضرت آیت الله سید رضی شیرازی با بیانی شیوا و رسا برای علاقمندان به حکمت و فلسفه اسلامی گفته شده است. در حال حاضر ۲۰۰ جلسه از مجموع جلسات در […]

اصطلاحات فلسفی

معنای لغوی فلسفه   فلسفه چیست؟ این کلمه دو گونه معنا می‌شود؛ یکی تفسیر لفظی فلسفه است و این که فلسفه از نظر لفظی فارسی، عربی یا یونانی است؟ در معنای تحت اللفظی آن می‌گویند که فلسفه مصدر جعلی فیلوسوفیا است، پس فلسفه یک کلمه مرکب و یونانی است. فیلو یعنی ادامه مطلب… معنای اصطلاحی فلسفه […]

مجموع تدریس ها

۱- مطول ۲-لمعتین ۳-رسائل ۴-مکاسب ۵-اصول مظفر ۶-معالم ۷-کفایه ۸-بدایه الحکمه ۹-نهایه الحکمه ۱۰-اصول فلسفه و روش رئالیسم ۱۱-منظومه ۱۲-اشارات ۱۳-اسفار ۱۴-شواهد ۱۵-فصوص فارابی ۱۶-خارج کفایه ۱۷-خارج عروه ۱۸-خارج قواعدالفقهیه ۱۹-فصوص ابن عربی

برنامه تدریس ها

برنامه هفتگی تدریس معظم له روز  صبح ۷تا ۷:۴۰  صبح ۸تا ۸:۴۰ ۴ عصر شنبه اسفار جلد ۸ یکشنبه اسفار جلد ۱ اسفار جلد ۸ بدایه دوشنبه فوائد الاصول منظومه سه شنبه فوائد الاصول اسفار جلد۱ چهارشنبه قواعد الفقهیه منظومه بدایه پنج شنبه قواعد الفقهیه نهایه الحکمه

درس های شرح منظومه ۲

درس های شرح منظومه (جلسات ۱۰۱ الی ۲۰۰) ردیف موضوع دانلود ۱۰۱ غرر فی تعیین ما فیه التقدم فی کل واحد منها ۱۰۲ قال السید (قدس سره) فی القبسات وإذ تبیّن إن الوجود الأصیل …. ۱۰۳ الفریده الرابعه فی الفعل والقوه ـ غرر فی أقسامها ۱۰۴ نرید أن نقسم القوه الفاعله بأنّها إما مبدأ أفعال […]